revitalgroup.cz   úvod

Vítejte na stránkách společnosti Revital Group s.r.o.

Věříme, že na našich stránkách naleznete řešení Vašich problémů a práce s nimi Vám přinese pro Vás potřebné informace.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
vedení společnosti

Účinné vymáhání peněžních pohledávek po lhůtě splatnosti patří k jednomu ze základních mechanismů zvýšení efektivity činnosti finanční instituce, ať už se jedná o banku, pojišťovnu, leasingovou společnost či jinou instituci.

Všechny tyto společnosti stojí v současné době před výzvou, jak zvýšit efektivitu vymáhání pohledávek, jak nastolit jednotný přístup napříč všemi produkty a organizačními jednotkami, jak nastavit správnou strategii, kdy investovat do vymáhání, a kdy již nikoliv, jak sdílet informace (aby se nestalo, že je neplatícímu zákazníkovi poskytnuta další služba), jak využívat informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti pro potřeby ekonomického úseku vedení firmy apod.

Pohledávky po lhůtě splatnosti představují pro společnost aktivum, ale ve svém důsledku negativně působí na jejich ekonomický profil. Jejich řešení nelze odkládat nebo suplovat neodborným postupem útvarů k tomuto účelu interně zřízených. Rovněž cesta soudního vymožení pohledávky není z hlediska ekonomického a časového vždy tou nejlepší variantou.

  Revital Group s.r.o., 2005